Për hapësira reklamuese, shkrime promocionale apo spote publicitare në median online Info Elbasani mund të na kontaktoni në:
Email: anisabahiti@infoelbasani.com | Telefon: +355 69 209 8209

© 2021 Info Elbasani | Të gjitha të drejtat e rezervuara. Dizenjuar nga Imagjino Albania